Pracownicy

dr hab. Waldemar Martyniuk

Dyrektor
 
waldemar.1.martyniuk@uj.edu.pl


 

dr Adriana Prizel-Kania

Zastępca Dyrektora
adriana.prizel-kania@uj.edu.pl


 

mgr Ewa R. Nowakowska
Koordynator programów akademickich
ewa.nowakowska@uj.edu.pl


 

mgr Anna Czarnomska
Koordynator ds. studentów

plschool@uj.edu.pl


 

mgr Patrycja Mazurkiewicz
Specjalista ds. księgowo-finansowych


 

Joanna Włoch
Specjalista ds. administracyjnych


 

mgr Weronika Rodzińska
Promocja oferty dydaktycznej (współpracownik)