Semestralne, nieintensywne kursy języka polskiego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ organizuje nieintensywne, semestralne kursy języka polskiego dla obcokrajowców ("My Polish") w wymiarze 60 godzin akademickich. Programy rozpoczynają się w październiku (I semestr) i w lutym (II semestr).

Rok akademicki 2016/2017

I Semestr

  • Początek programu: 3 października 2016
  • Zakończenie programu: 27 stycznia 2017


II Semestr

  • Początek programu i test plasujący: 20 lutego 2017
  • Zakończenie programu: 16 czerwca 2017

 

Zajęcia: Dwa razy w tygodniu po 90 minut.

Opis kursu:

Kurs składa się z 60 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut). Zajęcia mają charakter ogólny. Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) oraz poszerzana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników. Podział na grupy dokonany zostanie na podstawie testu plasującego.

Oferujemy:

• zajęcia z wykwalifikowanymi lektorami po studiach i szkoleniach specjalistycznych odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
• małe grupy,
• możliwość uzyskania 4 punktów ECTS za uczestnictwo w całym kursie pod warunkiem zdania egzaminu końcowego,
• świadectwo ukończenia kursu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Lokalizacja: Centrum Krakowa (ul. Garbarska 7a)

Cena: 1370 PLN 

 

Formularz aplikacyjny