Wyklady

dodatkowe kursy tematyczne (w kolejności alfabetycznej):

 

 

 • Contemporary Poland and Her Society in the 21st Century (ang.)

Since 1989 Poland has been officially a free market democracy with a civic society. Yet while economic and political changes are relatively easy to engineer, the social ones are much harder and take much longer. This course will present contemporary Polish society, noting remnants from the past, examining evidence of deeper transformations already accomplished, and predicting negative and positive trends developing into the future.

 

Termin: 25 lipca-2 sierpnia

Godzina: 15.00-16.30

Łączna liczba godzin: 15

Kredyty/punkty ECTS: 1

 

 • Dlaczego ten język jest taki skomplikowany? (pol.)

Kurs teoretyczny dla osób zainteresowanych językiem polskim. Wykłady dotyczą cech charakterystycznych struktury językowej, składni, odmian stylistycznych polszczyzny i tendencji rozwojowych słownictwa współczesnego języka polskiego.

 

Termin: 4-12 lipca

Godzina: 17.00-18.30

Łączna liczba godzin:15

Kredyty/punkty ECTS: 1

 

 

 • Historia Polski (pol.)

Zarys historii Polski od dynasti i Piastów, poprzez epokę Jagiellonów, królów elekcyjnych, rozbiory, II wojnę światową, powstanie i funkcjonowanie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – po upadek systemu komunistycznego.

 

Termin: 4-21 lipca

Godzina: 15.00-16.30

Łączna liczba godzin: 30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

 • History of Poland: from Kingdom to Third Republic (ang.)

A survey of Polish history from the Piast dynasty through the period of Jagiellonian rule, the ti me of the elected kings, 123 years of parti ti oned Poland, the 1920s and 1930s, World War II, the creati on and functi oning of the People's Republic, the collapse of the communist system.

 

Termin: 4-21 lipca

Godzina: 15.00-16.30

Łączna liczba godzin: 30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

 • Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego (pol.)

Kurs dla studentów zainteresowanych zdawaniem państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Uczestnicy zapoznają się z technikami zdawania poszczególnych części egzaminu (gramatyka, pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu) i będą mogli rozwiązać próbny test egzaminacyjny. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, biorących udział w pracach Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

UWAGA! Dla uczestników Szkoły Letniej kurs jest bezpłatny; studenci spoza Szkoły płacą po 500 PLN.

 

Termin: w lipcu (dokładne daty zostaną podane później)

Łączna liczba godzin: 14

Godzina: 17.00-18.30

Kredyty/punkty ECTS: bez punktów

 

 • Literatura i kultura polska XX wieku: wybrane tematy (pol.)

Najważniejsze i najbardziej interesujące postaci współczesnej polskiej literatury i teatru; pisarze wobec II wojny światowej; laureaci literackiej Nagrody Nobla; najmłodsza generacja twórców (po roku 1989); najważniejsze zjawiska w polskim teatrze: wybitni dramatopisarze i reżyserzy – Wajda, Kantor, Grotowski.

 

Termin: 3-11 sierpnia

Godzina: 15.00-16.30

Łączna liczba godzin: 15

Kredyty/punkty ECTS: 1

 

 

 • Literatura polska XX wieku (pol.)

Najważniejsze zjawiska w polskiej literaturze współczesnej. Dwudziestolecie międzywojenne: dzieła Witkacego, Schulza, Gombrowicza. Poezja Miłosza i Szymborskiej (Nagrody Nobla w dziedzinie literatury). Literatura wobec Holocaustu. Kultura na obczyźnie. Współczesna poezja.

 

Termin: 4-12 lipca

Łączna liczba godzin: 15

Godzina: 17.00-18.30

Kredyty/punkty ECTS: 1

 

 • Polish Art: Past and Present (ang.) – for four- and six-week program participants only!

The development of Polish art since the 10th c. Special emphasis will be placed on the importance of Poland within Europe, including the formative effects of geopolitics on the development of Polish artistic movements, Polish church art, folk art, poster and architecture. In-depth art history lectures will be conducted both at the University and in museums. The course will be accompanied by a program of field trips.

NOTE: There will be an additional fee of 300 PLN for this course to cover various admission fees and other expenses. Classes will start at 1:30 p.m. so only the students who choose four- or six-week program can take this course. Limited admission, on a first come, first served basis.

 

Termin: 4-21 lipca

Godzina: 13.30-16.00

Łączna liczba godzin: 45

Kredyty/punkty ECTS: 3

 

 • Polish Culture: Lessons in Polish Literature (ang.)

A presentation of some of the most interesting problems in the thousand--year history of Polish culture, with special emphasis on themes related to national existence. Literary masterpieces of the past and present, including poetry of the two Nobel Prize winners – Czesław Miłosz (1980), and Wisława Szymborska (1996); Polish Romanticism; culture in a political context; the phenomenon of exiled culture; literature and totalitarianism, and other “great questions” of Polish culture will be discussed.

 

Termin: 4-21 lipca

Łączna liczba godzin: 30

Godzina: 17.00-18.30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

 • Polish Grammar (ang.)

A series of lectures on the structure of the Polish language – its morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know everything about the Polish grammar you always wanted to know but never had any occasion to ask.

 

Sesja I: 4-21 lipca

Godzina: 15.00-16.30

Łączna liczba godzin: 30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

Sesja II: 25 lipca-11 sierpnia

Godzina: 17.00-18.30

Łączna liczba godzin: 30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

 • Polska kultura współczesna (pol.)

Prezentacja najważniejszych zjawisk i przemian w polskiej kulturze (literatura, film, teatr, muzyka, malarstwo, rzeźba, media...) od upadku komunizmu (1989) po czas obecny. W ramach wykładów fragmenty filmów, przedstawień teatralnych, utworów muzycznych.

 

Termin: 13-21 lipca

Łączna liczba godzin: 15

Godzina: 17.00-18.30

Kredyty/punkty ECTS:1

 

 

 • The Jews in Poland (ang.)

This course will make students familiar with the long and glorious history of Jewish communities in Poland as well as with the period from 1939 to 1945 (the Holocaust). Post-Holocaust history of the Jews and Jewish culture in Poland will also be covered, with emphasis on Jewish-non-Jewish relations and anti-Semitism, and recent revival of the Jewish life in Poland.

 

Termin: 13-21 lipca

Godzina: 17.00-18.30

Łączna liczba godzin: 15

Kredyty/punkty ECTS: 1